Janne Rinta-Mänty

Arkkitehti SAFA, FM
jrm@iki.fi
+358505231946

CV

Kirjoituksia

Diversitas: Kampin korttelin 75 monimuotoisen historian säilyttäminen tulevaisuuden suunnittelun perustana. Diplomityö. Tiivistelmä, koko teksti.
Diplomityössä tutkin korttelin 75 (Kottarainen) ominaispiirteitä, identiteettiä ja arvoja muun kaupungin historiallisessa ja nykypäivän kontekstissa. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitän korttelille monimuotoisuutta säilyttävän käyttösuunnitelman, joka vastaa ympäristön tarpeisiin koulutilojen, yhteisöllisten työtilojen sekä puolijulkisen kaupunkitilan osalta.
Epilogi: Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2016, että kiinteistölautakunta voi edetä kiinteistökauppa-asiassa Merasco Real Estaten kanssa.
Korttelin tulevaisuutta koskee myös kaupunkisuunnitteluviraston esitys käyttötarkoituksen muutosten periaatteista kantakaupungissa. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti esityksen uuteen valmisteluun 13.12.2016.
Le Corbusier ja geometriset ideat
Keskeisiä geometrisia menetelmiä Le Corbusier'n suunnittelutyössä olivat julkisivujen sääntelylinjat (tracés régulateurs) ja Modulor-mittajärjestelmä. Tutkielmassa tarkastellaan niiden roolia suunnitteluprosessissa sekä yleistä merkitystä.
Muotokieliopit
Muotokieliopit (shape grammars) ovat kielioppeja, joita käytetään muotojen generointiin ja analysointiin. Tutkielmassa tarkastellaan niiden periaatteita, historiaa ja sovelluksia sekä yhteyksiä muihin kielioppijärjestelmiin.

jrm 2017